Má slohová práce na téma cefeidy

26. dubna 2008 v 12:03 | Vevys
Jako proměnné hvězdy označujeme takové, u kterých lze pozorovat nebo měřit pravidelné, případně nepravidelné, změny jasnosti. Tyto změny jsou způsobovány geometrickými nebo fyzickými změnami.
Nejčetnějšími proměnnými hvězdami jsou takzvané pulzující a ty se dělí do několika druhů. Za nejznámější se považují cefeidy, což jsou žluté hvězdy velikosti obrů až veleobrů.. Dnes je jich známo více než 1000, přičemž jako první byla objevena Eta Aquilae, nebo-li Polárka.Svůj název získaly cefeidy podle hvězdy Delta Cephei ze souhvězdí Cefeus.
Cefeidy pulzují v určitých periodách, jejichž změřením se získává hodnota skutečného jasu. Ta se poté porovná se zdánlivým jasem a tím se zjistí skutečná vzdálenost hvězdy, která se obvykle používá k určování vzdáleností objektů za naší galaxií.
Cefeidy můžeme rozdělit do dvou kategorií - klasické a W(.) Virgins. Klasické cefeidy mají periodu 5-10 dní, jsou bohaté na kovy a svítí asi 4krát jasněji než cefeidy W(.) Virginis, které mají periodu 10-30 dní a nalezneme je například v kulovitých hvězdokupách, eliptických galaxiích nebo galaktických halách.
Já jsem vycházela ze stránek http://hvezdy.astro.cz, kde jsou cefeidy označovány jako dlouhoperiodické. Na mnoha jiných stránkách se ale lze dočíst i o podrobnějším dělení. Jedná se pak o trpasličí s periodou 0,5 - 8 hodin, krátkoperiodické s 0,2 - 2 dny a o již zmíněné dlouhoperiodické.
 

Další články